Výhercovia

5. súťažné kolo

2 x elektromobil HYUNDAI KONA Electric

Faktúra číslo: 0/0(026)0006/078424
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/071150

4. súťažné kolo

5 x iPhone

Faktúra číslo: 0/0(026)0012/064796
Faktúra číslo: 0/0(024)0006/011548
Faktúra číslo: 0/0(025)0002/085087
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/075841
Faktúra číslo: 0/0(022)0005/047684

 

METRO poukážka*

Faktúra číslo: 0/0(026)0005/077359
Faktúra číslo: 0/0(023)0005/055881
Faktúra číslo: 0/0(021)0012/007729
Faktúra číslo: 0/0(024)0005/002363
Faktúra číslo: 0/0(025)0057/029665
Faktúra číslo: 0/0(022)0014/005889
Faktúra číslo: 0/0(021)0003/080666
Faktúra číslo: 0/0(026)0010/049548
Faktúra číslo: 0/0(021)0003/080879
Faktúra číslo: 0/0(024)0026/029458
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/085342
Faktúra číslo: 0/0(026)0030/027152
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/071121
Faktúra číslo: 0/0(021)0005/082330
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/074575
Faktúra číslo: 0/0(024)0015/059102
Faktúra číslo: 0/0(022)0011/064181
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/078491
Faktúra číslo: 0/0(023)0002/037053
Faktúra číslo: 0/0(024)0011/090681
Faktúra číslo: 0/0(022)0014/008095
Faktúra číslo: 0/0(022)0028/016321
Faktúra číslo: 0/0(025)0005/040359
Faktúra číslo: 0/0(026)0004/003744
Faktúra číslo: 0/0(021)0017/000028
Faktúra číslo: 0/0(026)0030/024769
Faktúra číslo: 0/0(024)0013/064395
Faktúra číslo: 0/0(023)0001/002803
Faktúra číslo: 0/0(021)0002/006667
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/073223
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/075301
Faktúra číslo: 0/0(024)0013/014433
Faktúra číslo: 0/0(026)0004/005223
Faktúra číslo: 0/0(021)0003/081229
Faktúra číslo: 0/0(022)0004/010666
Faktúra číslo: 0/0(024)0007/020215
Faktúra číslo: 0/0(021)0004/003293
Faktúra číslo: 0/0(025)0004/038436
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/067051
Faktúra číslo: 0/0(022)0004/010675
Faktúra číslo: 0/0(021)0004/003216
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/074275
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/084731
Faktúra číslo: 0/0(024)0003/001703
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/084434
Faktúra číslo: 0/0(026)0010/051755

 

*za vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí nesplnili podmienky súťaže boli vyžrebovaní náhradní výhercovia poukážok

3. súťažné kolo

5 x iPhone

Faktúra číslo: 0/0(026)0030/026308
Faktúra číslo: 0/0(023)0011/016175
Faktúra číslo: 0/0(022)0014/004726
Faktúra číslo: 0/0(022)0005/046155
Faktúra číslo: 0/0(021)0005/081259

 

METRO poukážka*

Faktúra číslo: 0/0(025)0003/084322
Faktúra číslo: 0/0(025)0001/062175
Faktúra číslo: 0/0(025)0025/014620
Faktúra číslo: 0/0(022)0012/019389
Faktúra číslo: 0/0(025)0001/067484
Faktúra číslo: 0/0(026)0010/048982
Faktúra číslo: 0/0(025)0006/007711
Faktúra číslo: 0/0(023)0003/078259
Faktúra číslo: 0/0(023)0003/076931
Faktúra číslo: 0/0(022)0012/020100
Faktúra číslo: 0/0(025)0003/086952
Faktúra číslo: 0/0(021)0012/007358
Faktúra číslo: 0/0(021)0003/077735
Faktúra číslo: 0/0(024)0013/061051
Faktúra číslo: 0/0(022)0017/086715
Faktúra číslo: 0/0(026)0026/023020
Faktúra číslo: 0/0(025)0003/087351
Faktúra číslo: 0/0(025)0005/039396
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/078032
Faktúra číslo: 0/0(024)0011/088015
Faktúra číslo: 0/0(024)0007/023389
Faktúra číslo: 0/0(022)0014/004515
Faktúra číslo: 0/0(025)0026/023207
Faktúra číslo: 0/0(025)0004/036223
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/076729
Faktúra číslo: 0/0(024)0015/055581
Faktúra číslo: 0/0(026)0010/047682
Faktúra číslo: 0/0(021)0008/058763
Faktúra číslo: 0/0(022)0014/005997
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/071599
Faktúra číslo: 0/0(025)0002/083102
Faktúra číslo: 0/0(025)0004/036558
Faktúra číslo: 0/0(023)0002/035566
Faktúra číslo: 0/0(021)0005/080159
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/075897
Faktúra číslo: 0/0(025)0004/035809
Faktúra číslo: 0/0(023)0024/020037
Faktúra číslo: 0/0(022)0014/005535
Faktúra číslo: 0/0(026)0013/043333
Faktúra číslo: 0/0(023)0002/034915
Faktúra číslo: 0/0(021)0005/080713
Faktúra číslo: 0/0(026)0010/049005
Faktúra číslo: 0/0(025)0026/024333

 

*za vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí nesplnili podmienky súťaže boli vyžrebovaní náhradní výhercovia poukážok

2. súťažné kolo

5 x iPhone

Faktúra číslo: 0/0(220)0005/044122
Faktúra číslo: 0/0(025)0027/027720
Faktúra číslo: 0/0(024)0011/083416
Faktúra číslo: 0/0(024)0014/048702
Faktúra číslo: 0/0(021)0006/026337

 

METRO poukážka*

Faktúra číslo: 0/0(025)0002/079753
Faktúra číslo: 0/0(026)0014/054991
Faktúra číslo: 0/0(022)0011/060371
Faktúra číslo: 0/0(026)0012/059261
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/078420
Faktúra číslo: 0/0(022)0006/060874
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/069779
Faktúra číslo: 0/0(026)0010/046140
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/072290
Faktúra číslo: 0/0(024)0013/057551
Faktúra číslo: 0/0(021)0003/074714
Faktúra číslo: 0/0(024)0014/048155
Faktúra číslo: 0/0(023)0004/028816
Faktúra číslo: 0/0(021)0006/025232
Faktúra číslo: 0/0(023)0010/044381
Faktúra číslo: 0/0(021)0005/076670
Faktúra číslo: 0/0(023)0003/075244
Faktúra číslo: 0/0(025)0004/032592
Faktúra číslo: 0/0(022)0006/061075
Faktúra číslo: 0/0(026)0010/046062
Faktúra číslo: 0/0(021)0038/024675
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/077719
Faktúra číslo: 0/0(024)0014/048699
Faktúra číslo: 0/0(021)0012/005635
Faktúra číslo: 0/0(023)0003/074680
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/071587
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/071429
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/070009
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/073347
Faktúra číslo: 0/0(024)0014/049164
Faktúra číslo: 0/0(025)0003/084466
Faktúra číslo: 0/0(026)0011/081378
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/073130
Faktúra číslo: 0/0(022)0010/033880
Faktúra číslo: 0/0(023)0003/074172
Faktúra číslo: 0/0(024)0013/058967
Faktúra číslo: 0/0(022)0026/017709
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/070843
Faktúra číslo: 0/0(022)0006/062563
Faktúra číslo: 0/0(022)0043/003875
Faktúra číslo: 0/0(024)0007/021291
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/071483
Faktúra číslo: 0/0(025)0003/081623
Faktúra číslo: 0/0(021)0056/017477
Faktúra číslo: 0/0(024)0013/057534
Faktúra číslo: 0/0(024)0013/056177
Faktúra číslo: 0/0(024)0007/021323
Faktúra číslo: 0/0(023)0010/044669
Faktúra číslo: 0/0(024)0011/084396

 

*za vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí nesplnili podmienky súťaže boli vyžrebovaní náhradní výhercovia poukážok

1. súťažné kolo

5x iPhone

Faktúra číslo: 0/0(001)0011/058603
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/066702
Faktúra číslo: 0/0(022)0028/014439
Faktúra číslo: 0/0(022)0010/033461
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/077434

 

METRO poukážka*

Faktúra číslo: 0/0(023)0005/052912
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/067613
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/068024
Faktúra číslo: 0/0(026)0013/040642
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/076594
Faktúra číslo: 0/0(022)0006/059990
Faktúra číslo: 0/0(025)0027/026995
Faktúra číslo: 0/0(022)0010/033791
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/066123
Faktúra číslo: 0/0(023)0004/027315
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/071167
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/069976
Faktúra číslo: 0/0(022)0013/037067
Faktúra číslo: 0/0(022)0009/051713
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/076343
Faktúra číslo: 0/0(022)0006/059564
Faktúra číslo: 0/0(024)0015/052788
Faktúra číslo: 0/0(025)0002/079069
Faktúra číslo: 0/0(022)0009/052538
Faktúra číslo: 0/0(024)0012/066865
Faktúra číslo: 0/0(026)0012/057547
Faktúra číslo: 0/0(000)6077/486236
Faktúra číslo: 0/0(023)0006/024845
Faktúra číslo: 0/0(024)0014/047782
Faktúra číslo: 0/0(023)0005/052989
Faktúra číslo: 0/0(230)0100/042752
Faktúra číslo: 0/0(022)0010/032917
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/077179
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/076507
Faktúra číslo: 0/0(022)0017/078334
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/069187
Faktúra číslo: 0/0(021)0006/024188
Faktúra číslo: 0/0(021)0011/048951
Faktúra číslo: 0/0(021)0010/051723
Faktúra číslo: 0/0(022)0009/052361
Faktúra číslo: 0/0(024)0014/046884
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/071395
Faktúra číslo: 0/0(022)0006/059533
Faktúra číslo: 0/0(022)0010/033272
Faktúra číslo: 0/0(022)0006/059235
Faktúra číslo: 0/0(021)0003/073578
Faktúra číslo: 0/0(023)0004/027758

 

*za vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí nesplnili podmienky súťaže boli vyžrebovaní náhradní výhercovia poukážok

 

Náhradní výhercovia poukážok

Faktúra číslo: 0/0(021)0008/058733
Faktúra číslo: 0/0(026)0005/073293
Faktúra číslo: 0/0(022)0028/015874
Faktúra číslo: 0/0(026)0006/083003
Faktúra číslo: 0/0(022)0005/044438
Faktúra číslo: 0/0(022)0005/046118
Faktúra číslo: 0/0(024)0011/086079
Faktúra číslo: 0/0(024)0007/023138
Faktúra číslo: 0/0(025)0002/084418
Faktúra číslo: 0/0(023)0013/003270
Faktúra číslo: 0/0(024)0011/085862
Faktúra číslo: 0/0(025)0001/067164
Faktúra číslo: 0/0(023)0015/056635
Faktúra číslo: 0/0(025)0002/082357
Faktúra číslo: 0/0(022)0017/085713
Faktúra číslo: 0/0(023)0004/029931
Faktúra číslo: 0/0(025)0003/086564
Faktúra číslo: 0/0(021)0005/074347
Faktúra číslo: 0/0(026)0011/082945
Faktúra číslo: 0/0(024)0004/000504