Veľmi radi vám odpovieme na vaše prípadné otázky alebo pripomienky.

 

Môžete nás kontatovať mailom:

info@metrosutaz.sk

alebo pomocou nižsie uvedeného formulára.

Nižšie uvedené údaje budú spracovávané spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 952 671, e-mail: info@metro.sk na účely zodpovedania Vašej požiadavky, po dobu nevyhnutnú a na základe oprávneného záujmu. Príjemcom Vašich osobných údajov budú tiež spoločnosti skupiny METRO Cash & Carry SR a spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365. Máte právo na  prístup k spracovávaným údajom, právo na ich opravu, blokovanie, výmaz a právo vzniesť námietku proti spracovaniu týchto údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Kontaktný formulár